ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 2 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชย
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 12 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเข้าพรรษษ
7 11 กรกฎาคม ของทุกปี  วันอาสาฬหบูชา
8 4 มกราคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชย
9 3 มกราคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชย
10 2 มกราคม ของทุกปี  วันหยุด
11 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.