ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี
         cir เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
         ju หนังสือเยาวชน:l::Young Readers
         li วรรณกรรม
         main-book หนังสือทั่วไปภาษาไทย
         main-eng หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia สื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-research วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         ref หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม
กลับ
แผนที่ ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.