ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2554..
   ัฏฐพร หิรัญพฤกษ์
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์/แพทยสภา
   พทยสภา
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
50พ958ค 
ัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น/ฐิตารีย์ ดิษาภิรมย์..
   ิตารีย์ ดิษาภิรมย์
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
พ112368 2559 
ารพยาบาลสตรีในระยะคลอด
   ุกัญญา ปริสัญญกุล / 5532
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
Y157 ส739ก 2553 
นื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น = Gynecologic tumorschildhood and adolescent
   ิตติ หาญประเสริฐพงษ์ / 5532
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
S360 จ419น 2553 
นื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน = Bone and Soft - Tissue Tumors/อภิชาติ อัศวมงคลกุล,บรรณาธิการ..
   ภิชาติ อัศวมงคลกุล
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
E258น881 2556 
ารพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ = Nursing care of thefamily and midwifery
    / 5512
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
Y157 กพ492 2551 
ารดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
    / 5532
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Y154 ก451 2553 
ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and elderly nursing
    / 5512
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
Y152 ก492 2551 
ารดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ = Care of patients with pressure ulcers
    / 5532
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Y154.5 ก451 2553 
ารพยาบาลอายุรศาสตร์ 1
    / 5532
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
Y150 กพ492 2553 
ารดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์
    / 5522
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
B115 ก451 2552 
ชทสนั่น แชร์สนุก โพสต์กระจาย Facebook Line Instagram/ณาตยา ฉาบนาค
   าตยา ฉาบนาค
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
A76.76O632 มปป. 
ู่มือโรค = Handbook of diseases
   ราณี ทู้ไพเราะ / 5512
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
B115 ป445ค 2552 
ารดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามมุมมองศาสนาคริสต์คาทอลิก = Palliative care : a Christian perspective ..
   ุภาพร ดาวดี / 5532
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Y154 ส838 2553 
ารพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 2
    / 5522
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 67 ไอเทม)
Y100 ก492 2552 
ภาการพยาบาล
   ายพิณ เกษมกิจวัฒนา
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
นวทางการจ่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา
   หาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะเภสัชศาสตร์
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
V727ม247น2558 
ัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา
    / 5522
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
S200 ป525 2552 
นามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health
   ัฒนา มูลพฤกษ์ / 5502
    ที่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย(ห้องสมุด วพบ.ชลบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
A30 พ532อ 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [245]   [แสดง 20/4898 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.