ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายละเอียดเกี่ยวกับ USOUNDEX
  กลับหน้าหลัก
U-SOUNDEX


U-SOUNDEX คือ ระบบการสืบค้นโดยค้นหาคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้สนับสนุนกับระบบสืบค้นผ่าน UPAC (Union Library Management) โดยเฉพาะ
โดยใช้เทคนิคดูจากการออกเสียงของคำเป็นหลัก ซึ่งได้พัฒนาต่อขึ้นมาจาก soundex ซึ่งใช้กันทั่วโลก แต่ว่า soundex สนับสนุนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วน U-SOUNDEX ที่พัฒนาขึ้นมานี้ ออกแบบมาให้สนับสนุนภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนสระและพยัญชนะดังนี้


กลับ
รายละเอียดการแปลงคำ
แปลงเป็น t ตร์ แปลงเป็น ค่าว่าง อ็ แปลงเป็น ค่าว่าง อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง
1 แปลงเป็น ค่าว่าง 2 แปลงเป็น ค่าว่าง 3 แปลงเป็น ค่าว่าง 4 แปลงเป็น ค่าว่าง
5 แปลงเป็น ค่าว่าง 6 แปลงเป็น ค่าว่าง 7 แปลงเป็น ค่าว่าง 8 แปลงเป็น ค่าว่าง
9 แปลงเป็น ค่าว่าง W แปลงเป็น 0 w แปลงเป็น 0 z แปลงเป็น 2
z แปลงเป็น 2 a แปลงเป็น 0 b แปลงเป็น 1 c แปลงเป็น 2
d แปลงเป็น 3 e แปลงเป็น 0 f แปลงเป็น 1 g แปลงเป็น 2
h แปลงเป็น 0 i แปลงเป็น 0 j แปลงเป็น 2 k แปลงเป็น 2
l แปลงเป็น 4 m แปลงเป็น 5 n แปลงเป็น 5 o แปลงเป็น 0
q แปลงเป็น 2 p แปลงเป็น 1 r แปลงเป็น 6 s แปลงเป็น 2
t แปลงเป็น 3 u แปลงเป็น 0 v แปลงเป็น 1 x แปลงเป็น 2
y แปลงเป็น 0 A แปลงเป็น 0 B แปลงเป็น 1 C แปลงเป็น 2
D แปลงเป็น 3 E แปลงเป็น 0 F แปลงเป็น 1 G แปลงเป็น 2
H แปลงเป็น 0 I แปลงเป็น 0 J แปลงเป็น 2 K แปลงเป็น 2
L แปลงเป็น 4 M แปลงเป็น 5 N แปลงเป็น 5 O แปลงเป็น 0
P แปลงเป็น 1 Q แปลงเป็น 2 R แปลงเป็น 6 S แปลงเป็น 2
T แปลงเป็น 3 U แปลงเป็น 0 V แปลงเป็น 1 X แปลงเป็น 2
Y แปลงเป็น 0 Z แปลงเป็น 2 แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง
แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น ค่าว่าง แปลงเป็น a แปลงเป็น ค่าว่าง
แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น t
แปลงเป็น t แปลงเป็น t แปลงเป็น k แปลงเป็น k
แปลงเป็น n แปลงเป็น n แปลงเป็น t แปลงเป็น k
แปลงเป็น m แปลงเป็น k แปลงเป็น p แปลงเป็น p
แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น p แปลงเป็น f
แปลงเป็น f แปลงเป็น c แปลงเป็น c แปลงเป็น c
แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น s แปลงเป็น s
แปลงเป็น h แปลงเป็น h แปลงเป็น n แปลงเป็น n
แปลงเป็น n แปลงเป็น d แปลงเป็น d แปลงเป็น o
แปลงเป็น y แปลงเป็น y แปลงเป็น g แปลงเป็น k
แปลงเป็น v อิ์ แปลงเป็น ค่าว่าง อื แปลงเป็น E อ์ แปลงเป็น ค่าว่าง
อู แปลงเป็น U อุ แปลงเป็น U อรรอ แปลงเป็น a เออร์ แปลงเป็น R
เออ แปลงเป็น R เอือะ แปลงเป็น E เอียะ แปลงเป็น e อึ แปลงเป็น E
อือ แปลงเป็น E อือ แปลงเป็น E เอือ แปลงเป็น E เอีย แปลงเป็น e
อะ แปลงเป็น a อี แปลงเป็น i อิ แปลงเป็น i ใอ แปลงเป็น I
ไอ แปลงเป็น I อัย แปลงเป็น I เอาะ แปลงเป็น O เอา แปลงเป็น O
เอ แปลงเป็น A แอะ แปลงเป็น A แอ แปลงเป็น A อำ แปลงเป็น u
โอะ แปลงเป็น q โอ แปลงเป็น q แปลงเป็น a 0 แปลงเป็น ค่าว่าง


ประโยชน์ด้านการหาคำใกล้เคียง

วิทยาการ แปลงได้เป็น vityakan
มีคำที่ใกล้เคียงคือ วิทยาการผลิต , วิทยาคาร , สหวิทยาการ
เอเชีย แปลงได้เป็น oAcAiy
มีคำที่ใกล้เคียงคือ ทวีปเอเชีย , อาเจียน , คนเอเชีย , คนเอเชีย

ประโยชน์เมื่อการใช้คำค้นไม่ถูก

หากค้นด้วยคำว่า โลกาพิ แปลงได้เป็น nqkapi
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โลกาภิวัตน์

ประโยชน์เมื่อต้องการหาคำอื่น ๆ ที่ยาวกว่า

หากค้นด้วยคำว่า โรคจิต แปลงได้เป็น nqkcit
มีคำที่ใกล้เคียงคือ โรคจิตเภท , โรงพยาบาลโรคจิต

กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.